fondo valdytojas

fondo valdytojas
fondo valdytojas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, tvarkantis tikslinės paskirties lėšas arba tam tikros sudėties vertybinius popierius. atitikmenys: angl. fund manager pranc. gestionnaire de fonds, m šaltinis Vadovai ir vadybininkai : trikalbis [lietuvių-anglų-prancūzų] aiškinamasis žodynėlis : 217 terminų / [Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba ; parengė Danguolė Andriuškevičienė, Algirdas Tamulevičius, Vytautas Valiukėnas]. – Vilnius : Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2006

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kontroliuojančiojo fondo valdytojas — statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Juridinis asmuo, valdantis kontroliuojantįjį fondą, kaip tai apibrėžta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kontroliuojančiojo fondo valdytojas — statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, su kuriais buvo pasirašyta finansavimo sutartis ir kuriems, kuriant kontroliuojantįjį fondą, pervestos lėšos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansų inžinerijos priemonės valdytojas — statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, su kuriais buvo pasirašyta finansavimo sutartis ir kuriems pervestos lėšos tiesiogiai įgyvendinamai finansų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • visuotinės dotacijos valdytojas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • SFMIS valdytojas — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kuri nustato SFMIS tikslus, užsako, sukuria arba įsigyja ir valdo SFMIS. SFMIS valdytojas yra ir SFMIS steigėjas. ryšiai: susijęs… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • asignavimų valdytojas — statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Valstybės biudžeto asignavimus gaunantis ir valdantis subjektas, iš kurio asignavimų buvo finansuotas tam tikro kontroliuojančiojo fondo arba tiesiogiai… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • fund manager — fondo valdytojas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, tvarkantis tikslinės paskirties lėšas arba tam tikros sudėties vertybinius popierius. atitikmenys: angl. fund manager pranc. gestionnaire de fonds, m šaltinis Vadovai ir vadybininkai …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gestionnaire de fonds — fondo valdytojas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Asmuo, tvarkantis tikslinės paskirties lėšas arba tam tikros sudėties vertybinius popierius. atitikmenys: angl. fund manager pranc. gestionnaire de fonds, m šaltinis Vadovai ir vadybininkai …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • manager of the Holding Fund — kontroliuojančiojo fondo valdytojas statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Juridinis asmuo, valdantis kontroliuojantįjį fondą, kaip tai apibrėžta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansų inžinerijos projekto vykdytojas — statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Kontroliuojančiojo fondo valdytojas arba konkrečios finansų inžinerijos priemonės valdytojas (jei kontroliuojantysis fondas nėra steigiamas). šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”